A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

A Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt. a közhasznú minősítést  2017.06.12-én kapta.  

A társaság célja: művészeti tevékenység folytatása, a színházművészet  új tartalmi és formai törekvéseinek megvalósítása produkciókra  szerveződő alkotóközösségek létrehozásával. 

A Társaság a célját saját produkciók bemutatásával és műsoron  tartásával valósítja meg. 

A Társaság önálló társulattal nem rendelkezik, a saját produkciók  létrehozásakor az ügyvezető produkciónként szerződteti a művészeket  (színészek, rendezők, tervezők stb.) és a szükséges kisegítő  személyzetet (súgó, ügyelő, asszisztens stb.). 

 Új bemutató 

Moravetz Levente: Villon-Moravetz-40 

Szereplő: Moravetz Levente 

Zene: Moravetz Levente és Kelemen Csaba 

Színpadtér: Bényei Miklós 

Rendező: Oláh-Fenyvesi Judit 

Asszisztens: Omódi Marianna 

Bemutató időpontja: 2019.03.23 a 2019-ben megtartott előadások  száma: 9 

 Műsoron tartott, korábban bemutatott saját produkciók 

 1. Örömlányok végnapjai 29 ea. 2. Ha jő a nő, a világ teremtődése 2 ea. 3. Legyetek jók, ha tudtok 1 ea. 4. Fejedelem 2 ea. 5. Zrinyi 1566 1 ea.

2019-ben 5 műsoron tartott, korábban bemutatott saját produkcióból 35  előadást tartottunk. 

A Moravetz Produkció 2019-ben 1 új bemutatót tartott, 5 korábbi  előadását tartotta műsoron. A 6 produkcióból összesen 44 előadást  tartott, különböző helyszíneken. 

Előadások helyszínei: Debrecen, Eger, Győr, Dombóvár, Mohács,  Kaposvár, Balatonföldvár, Fót, Tarpa. 

 Szakmai bemutató 

Összes előadás száma: 44 

Az összesből saját előadások száma: 44 

Nézőszám: 12.118 fő 

A Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt. közhasznú  tevékenységként az alapító okiratában megjelölt alkotó és előadó művészeti tevékenységet folytatott. 

A saját produkciók létrehozására, műsoron tartására szponzori és  pályázati úton elnyert összege összesen: 6.860 eFt. 

Támogatások részletezése: 

Támogató Összeg TDE ITS Kft. 300 eFt Pécs megyei Jogú Város Önkormányzat 1.300 eFt SZIGBAU Kft. 50 eFt Szigetvár Város Önkormányzat 2.300 eFt BMÖ 230 eFt Lafarge Cement Magyarország Kft. 100 eFt TWIN MÉDIA Kft. 500 eFt Szigetvári Pipa Bt. 500 eFt Kapocs Kft. 500 eFt Dr. Vass Péter 300 eFt Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. 300 eFt Dél Takarék 200 eFt IRON-TECH Zrt. 180 eFt Győri Kft. 100 Eft 

Összesen: 6.860 eFt

A Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt. 2019 évi működésével  az alapító okiratban meghatározott közhasznú célját és feladatait  kiemelkedő szinten valósította meg, a műsoron lévő saját produkciók  megfelelő minőségben képviselték a színházművészet új tartalmi és  formai törekvéseit. 

Pécs, 2020.09.30 

 Moravetz Levente 

 Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt. ügyvezetője

MELLÉKLET A 350/2011. (XII. 30.) KORM. RENDELETHEZ5 

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MINTA  

 1. A szervezet azonosító adatai 

Moravetz Produkció Közhasznú Nonprofit Bt. 

név:  

7622 Pécs, Király u. 66 

székhely:  

bejegyző határozat száma:  

nyilvántartási szám:  

Cg: 02-06-066736 

képviselő neve:  

Moravetz Levente 

 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

közhasznú tevékenység megnevezése:  

jogszabályhely:  

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,  

 1. évi LXV. (Ötv.) törvény 8. § (1) bekezdése 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  

a teljes lakosság 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

12.118 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

 a 2019 évben 12.118 néző számára biztosítottunk kultúrális, művészeti, művelődési lehetőséget. 

 1. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja   

  

  

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév*   

  

  

 1. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)*   

  

 1. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

 1. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

 1. Éves összes bevétel ebből:

105.441 59.381 

 1. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az    

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.  évi  

CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

0 0

 1. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás

  

 1. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a  Kohéziós  

Alapból nyújtott támogatás 

 1. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

105.441 59.381 

 1. Összes ráfordítás (kiadás) 118.184 
 2. ebből személyi jellegű ráfordítás

64.698 

6.791 3.455 

103.393 

 1. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény

61.243

 1. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

221 -215   

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi  

LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0] Igen Nem Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Igen Nem Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Nem Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]Igen Nem 

  

* Adatok ezer forintban.